Котовськ. ДНЗ (Ясла-садок) № 1 «Берізка»

 

Правила прийому

                                ПОРЯДОК ПРИЙОМУ ДІТЕЙ

ДО ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

 

  Шановні батьки! Якщо Ви бажаєте, щоб Ваша дитина отримувала дошкільну освіту в ДНЗ №1 «Берізка», Вам необхідно пройти on-line-реєстрацію, вибравши вільний садочок та заповнивши форму. Наявність в Реєстрі інформації про дітей, які будуть відвідувати ДНЗ, є обов’язковою умовою зарахування дитини до дошкільного навчального закладу.

 При успішній реєстрації заявці встановлюється статус «Зареєстровано в черзі»,  дата та час реєстрації не підлягає зміні за жодних умов.

При наявності вільних місць статус Вашої реєстрації зміниться на «Є можливість зарахування в ДНЗ» і Вам буде  запропоновано місце в садочку, або  іншому закладі Вашого мікрорайону.

Вам необхідно постійно відслідковувати статус і, у разі його зміни (про що Вам буде надіслано повідомлення на Вашу електронну адресу), звернутись  до УОСМС Подільської міської ради для отримання путівки до ДНЗ (у разі не з’явлення у зазначений термін, Ваша черга автоматично скасовується). Далі, протягом 10 днів з моменту отримання путівки, слід надати необхідні документи завідувачу визначеного дошкільного закладу.

 

З метою забезпечення виконання норми статті 39-1 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», наказу Міністерства охорони здоров’я України від 26.01.2018 №157 «Про внесення змін до деяких наказів Міністерства охорони здоров’я України», листа Міністерства охорони здоров’я України від 29.03.2018 № 111-01/89 «Міністерству освіти і науки України» управління освіти і науки відкликає лист 06.03.2018 № 03-14-365 «Щодо зарахування дітей до закладу дошкільної освіти».

Разом з тим інформуємо, що відповідно до Положення про дошкільний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 № 305 (зі змінами) (далі – Положення) прийом дітей до закладу дошкільної освіти здійснюється завідувачем. 

Відповіно до статті 34 Закону України "Про освіту", прийом дітей у дошкільні навчальні заклади проводиться за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють.

Згідно зі  статтею 36 Закону україни "Про дошкільну освіту", батьки мають право вибирати дошкільний навчальний заклад.

 

Згідно з пунктом 6 "Положення  про дошкільний навчальний заклад", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.03. 2003р. №305, прийом дітей в дошкільний  навчальний заклад здійснюється  керівником протягом календарного року на підставі:

копії направлення з УОСМС Подільської міської ради;

заяви батьків або осіб , які їх замінюють, про зарахування дитини до дошкільного навчального закладу;

медичної довідки про стан здоров'я дитини з висновком лікаря, що дитина може відвідувати дошкільний навчальний заклад ;

свідоцтва про народження дитини.

За наявністю пільг додаються документи, які їх підтверджують.

 

Для оформлення дитини в дошкільний заклад необхідно пройти медичний огляд.

Всі дані про проходження огляду мають бути зафіксовані в медичній картці дитини.

Неодмінною умовою для вступу дитини в дошкільний навчальний заклад будь-якого типу має бути наявність у дитини профілактичних щеплень.

Відповідно до ст.15 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» від 6 квітня 2000 року №1645-111 (із змінами і доповненнями) дітям, які  не отримали щеплень згідно з календарем щеплень, відвідування дошкільного навчального закладу не дозволяється.

Відповідно до вищевикладеного, керівник закладу зобов'язаний прийняти дитину  лише за наявності відповідних медичних довідок встановленого зразка із висновком лікаря, у якому зазначено, що дитина може відвідувати дошкільний навчальний заклад.

  

Відповідно до частини 2 статті 11 Закону України «Про дошкільну освіту» від 11.07.2001 № 2628-III (далі — Закон № 2628) дошкільний навчальний заклад задовольняє потреби громадян відповідної території в здобутті дошкільної освіти. Фактично ця норма дає право на першочергове приймання до дошкільного навчального закладу тих дітей, які мешкають на території, яку обслуговує дошкільний навчальний заклад.